Hizlariak / Ponentes
 Andrea Greppi. Zuzenbidearen  Filosofia  irakaslea, Madrilgo Carlos III.a Unibertsitatean. Haren ikerketa-lerroak dira: teoria politikoa, iritzi publikoa eta herritarren parte-hartzea.

Profesor de filosofía del derecho en la Universidad Carlos III de Madrid. Sus líneas de investigación son teoría política, opinión pública y participación ciudadana.

Elena García Guitián. Madrilgo Unibertsitate Autonomoko Administrazio eta Zientzia Politikoaren irakasle titularra. Teoria politikoan aditua dugu eta, batez ere, honako gai hauek izan ditu aztergai: tradizio liberala, aniztasun politikoa, askatasunaren kontzeptuak, demokraziaren teoriak eta ordezkaritza eta parte-hartze politikoa.

Profesora Titular de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Autónoma de Madrid. Especializada en teoría política, sus investigaciones se han centrado en el análisis de la tradición liberal, el pluralismo político, los conceptos de libertad, las teorías de la democracia, y la representación y participación políticas.
 
Jon Arrieta Alberdi. Euskal Herriko Unibertsitateko Zuzenbidearen Historiaren katedraduna. Haren ikerketa-gaiak, batik bat, honako hauek izan dira: Aragoiko koroaren instituzioak, eta monarkia eta antzinako erregimenaren gorteen arteko harremanak. Hau guztia doktrina juridikoaren eta kontzepzio politiko eta ideologikoen ikuspuntutik.

Catedrático de Historia del Derecho en la Universidad del País Vasco. Ha estudiado principalmente la instituciones de la Corona de Aragón y las relaciones entre cortes del Antiguo Régimen y monarquía. Todo ello desde el punto de vista de la doctrina jurídica y de las concepciones políticas e ideológicas.


Marcos Criado de Diego. Extremadurako Unibertsitateko Zuzenbide konstituzionalaren irakasle titularra. Ordezkaritza politikoaz, partaidetza demokratikoaz eta Andeetako kontituzionalismo berriaz hainbat argitalpen egin ditu.

Profesor Titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Extremadura. Es autor de diversas publicaciones sobre representación política, participación democrática y nuevo constitucionalismo andino.
Benigno Pendás García. San Pablo CEU unibertsitateko Zientzia Politikoaren katedraduna. Gorte Orokorretako legelaria eta, 2012ko otsailaren 1etik, “Centro de Estudios Políticos y Constitucionales” delakoaren zuzendaria.Idazlea eta hizlaria, bibliografia zabal baten egilea da, batez ere, ideia politikoez eta zuzenbide publikoaz.

Catedrático de Ciencia Política de la Universidad CEU San Pablo y Letrado de las Cortes Generales y Director General del Centro de Estudios  Políticos y  Constitucionales. Escritor y conferenciante, es autor de una extensa bibliografía sobre ideas políticas y Derecho público. 


Hilary Wainwright. Ardura demokratikoaren modu berriak ikertu ditu alderdi politikoetarako, mugimendu sozialetarako eta Estaturako. “Transnational Institute”-aren “Ekintza politikoaren modu berrien programa” zuzentzen du. Halaber, Red Pepper, britaniar ezker berriaren aldizkariaren editorea da. Bestalde, Bradford Unibertsitateko “Partaidetzari buruzko ikasketen nazioarteko gunearen” ikertzailea ere bada.

Destacada investigadora sobre nuevas formas de responsabilidad democrática en los partidos, los movimientos y el Estado. Es directora del Programa Nuevas formas de acción política del Transnational Institute y editora de Red Pepper, una popular revista británica de la nueva izquierda. También forma parte, como investigadora adjunta, del Centro Internacional sobre Estudios de Participación (ICPS) de la Universidad de Bradford