Egitaraua / Programa

10 JULIO / UZTAILAK 10

09:30h/ean


Entrega de documentación / Dokumentazio-banaketa

10:00h/ean


Presentación del curso por parte de la presidenta del Parlamento Vasco / Eusko Legebiltzarreko lehendakariak ikastaroa aurkeztuko du
Bakartxo Tejería OterminParlamento Vasco-Eusko Legebiltzarra. Vitoria-Gasteiz.El concepto de representación política y crisis
Ordezkaritza politikoaren kontzeptua eta krisiaModerador /Moderatzailea: Juan Carlos Areizaga
 
10:30h/ean


La representación política y su crisis. Un acercamiento sociológico / Ordezkaritza politikoa eta bere krisia. Hurbilketa soziologiko bat
Andrea Greppi. Universidad  Carlos III. Madrid
11:30h/ean


Pausa / Etenaldia
12:00h/ean


La representación política y su crisis. Un acercamiento político / Ordezkaritza politikoa eta bere krisia. Hurbilketa politiko bat 
Elena García Guitián. Universidad Autónoma de Madrid.
13:00h/ean


Debate / EztabaidaLa representación política. Un acercamiento diacrónico
Ordezkaritza politikoa. Hurbilketa diakroniko bat


Moderador /Moderatzailea: Andoni Iturbe
 
16:30h/ean


La representación en las Cortes del Antiguo Régimen / Ordezkaritza Antzinako Erregimenaren Gorteetan
Jon Arrieta Alberdi. Facultad de Derecho. Donostia/San Sebastián. UPV/EHU.
17:30h/ean


La representación política desde la Revolución francesa hasta la actualidad / Ordezkaritza politikoa Frantziako Iraultzatik gaur egun arte
Marcos Criado de Diego. Universidad de Extremadura. Cáceres.
18:30h/ean


Debate / Eztabaida


11 JULIO / UZTAILAK 11     10:00h/ean


Las salidas de la crisis de la representación política
Ordezkaritza politikoaren krisiaren irtenbidea


Moderadora /Moderatzailea: Monserrat Auzmendi
 

El estado de la cuestión y la recuperación de la legitimidad / Gaia zertan den azaltzea eta legitimitatea berreskuratzea.
Benigno Pendás García. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Madrid.
10:45h/ean


Las alternativas a la crisis de la representación política / Alternatibak ordezkaritza politikoaren krisiarentzat
Hilary Wainwrigth. Transnational Institute. Amsterdam.
11:30h/ean


Debate / Eztabaida
12:00h/ean


Pausa / Etenaldia
12:15h/ean


Mesa redonda de los grupos parlamentarios: La representación política desde el Parlamento Vasco.
Mahai-ingurua talde parlamentarioen artean: Ordezkaritza politikoa Eusko Legebiltzarretik.


Luis Javier Telleria, Eusko Abertzaleak-Nacionalistas Vascos

Laura Mintegi, EH Bildu

Txarli Prieto, Socialistas Vascos - Euskal Socialistak

Carmelo Barrio, Popular Vasco - Euskal Talde Popularra

Gorka Maneiro, Mixto UPyD


Moderador / Moderatzailea:  Josu Osés
Letrado del Parlamento Vasco / Eusko Legebiltzarreko legelaria